"Vad jag kan bedöma i dag finns det inget som helst stöd i lagstiftningen för detta", säger han i ett pressmeddelande.

Han bedömer att det rör sig om en analysfil till stöd för en undersökning av brottslighet. Polismyndigheten i Skåne ansvarar för filen.

"Varje polismyndighet är ansvarig för hur myndigheten upprättar och använder denna typ av analysfiler. Polismyndigheten i Skåne kommer att upprätta en anmälan till enheten för internutredning, vilket innebär att utredningen kommer att ledas av en åklagare", säger Bengt Svenson.