Så blev påvens första dag i Sverige:

Många vallfärdade för att få en skymt av påven:

"Påven är som en rockstjärna":