Fotografen Eric Pickersgill har skildrat hur den ständiga uppmärksamheten på skärmarna förändrat vårt sätt att vara med varandra.