Uppgörelsen betyder bland annat att MP säger ja till köp av nya Jas-plan och ubåtar, skriver Dagens Nyheter.

MP har föreslagit minskade försvarsanslag och reserverade sig i våras mot försvarsberedningens slutsats att fler Jas Gripen-plan behövs. Partiets gruppledare Maria Ferm tycker ändå inte att partiet sviker väljarna.

- Vi ser hur det parlamentariska läget ser ut och försöker se vilka vägar som är framkomliga. En viktig del i det är att det finns breda överenskommelser, säger hon till DN.

I liknande ordalag försvarar Mikael Damberg, gruppledare för S, att partiet ansluter sig till den överenskommelse om migrationen som MP har med Alliansen. S släpper kravet att hänsyn ska tas till arbetsmarknaden innan arbetskraftsinvandring godkänns.

- Det är viktigt att breda överenskommelser med flera partier ligger fast, säger Damberg.

En tredje del i uppgörelsen mellan de blivande regeringspartierna är att MP ansluter sig till pensionsuppgörelsen som S slöt med de fyra borgerliga partierna 1994.