Darin: Självklarhet för mig att ställa upp i "Hela Sverige skramlar"

Intervju med Petter inför "Hela Sverige Skramlar"