Att chefsåklagare Håkan Nyman har beslutat att lägga ned åtalet innebär att han inte anser att bevisningen är tillräcklig för att hålla för en ny prövning i domstol.

Domen, från 1994, revs upp i och med att resning beviljades i februari i år. Det enda som återstår nu är att tingsrätten ska fatta det formella beslutet om en friande dom.

- Den fällande domen grundar sig i allt väsentligt på att Bergwall erkände och ville bli dömd, säger chefsåklagare Håkan Nyman vid presskonferensen, och påpekar att det inte fanns någon teknisk bevisning.

När Bergwall sedan tog tillbaka sitt erkännande kom fallet i ett annat läge.

Ingen vet heller om Zelmanovits verkligen blev dödad eller dog på annat sätt, påpekar han.

Sture Bergwall — i dag 63 år — har vårdats på en sluten rättspsykiatrisk avdelning sedan 1991. Han dömdes för att ha tagit en barnfamilj som gisslan vid ett rån. Redan 1970 hade Bergwall dömts för att ha utsatt pojkar för sexuella övergrepp, en vårdvistelse som var avklarad vid tiden för rånet.

På Säters sjukhus började sedan Bergwall erkänna mord efter mord, varav han senare dömdes för åtta.

Men 2008 berättade Bergwall för SVT-journalisten Hannes Råstam:

"Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för, och jag har inte heller begått något av alla de andra mord jag erkänt".

Det blev början på en process för att få honom frikänd. Den första resningsansökan — om mordet på israelen Yenon Levi 1988 — lämnades in april 2009, och beviljades i december. Åtalet lades ned i maj 2010. Formellt friades Bergwall av tingsrätten i september 2010.