Svenskarna stödjer Natomedlemskap

Det är alltså en svag övervikt för de som anser att Sverige ska bli medlem i NATO, vilket är en förändring sedan mätningen i mars i år då det var en svag övervikt för motståndarna.

Drygt en fjärdedel av svenska folket (27%) har ingen uppfattning i frågan, vilket är stabilt sedan mätningen i mars i år och mätningen som genomfördes i april 2013.

Varandras motsatser

Regeringen inklusive Vänsterpartiet och Allianspartierna är varandras motsatser i inställningen till NATO, En klar majoritet bland S, MP och V är emot ett medlemskap - i Alliansen är det tvärtom.