För två veckor sedan försvarade Mats Nordlander att StoraEnsos leverantörer använder barnarbetare - nu får han byta jobb. Enligt Aktiespararna är det tydligt att företaget valt en syndabock, men organisationen som representerar 40 000 småägare i Storaenso) tycker att åtgärden är otillräcklig.

Mats Nordlander har varit chef för divisionen Renewable Packaging, där barnarbetet uppdagades bland underleverantörer till det delägda pakistanska bolaget Bulle Shah. Stora Enso kände till att det förekom barnarbete i över ett år men påstod utåt att något barnarbete inte förekom.

Avslöjandet ledde till en kritikstorm där flera aktieägare krävt åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Nu meddelar alltså Stora Enso att divisionen Renewable Packagin organiseras om.