Två elever fälls för brott under strykjärnsnollningen på Lundsberg, enligt domen från Värmlands tingsrätt. Eleverna som skötte strykjärnet döms för vållande till kroppsskada till dagsböter.

"Det ligger i sakens natur att man måste vara mycket försiktig när man handhar ett strykjärn. Det har de inte varit", säger rättens ordförande lagmannen Lars Bjurstam i ett pressmeddelande.

De ska också betala ett skadestånd till den brännskadade eleven på 19 400 kronor. De båda fällda eleverna, bägge 18 år gamla, döms också att betala dagsböter på 2 000 kronor vardera.

Övriga sju elever frias, liksom den 47-årige elevhemsföreståndaren. De var samtliga åtalade för olaga hot alternativt ofredande.

Tingsrätten skriver i domen att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att 14-åringen blev rädd under nollningen och de gör bedömningen att han aldrig lämnat sitt samtycke till det hela. Samtidigt har ingen av de åtalade eleverna haft någon avsikt att skrämma någon på så sätt att "det skulle framkalla allvarlig fruktan till person", anser tingsrätten. De har heller inte insett att 14-åringen skulle uppfatta nollningen på det sättet han gjorde. Därför ogillas åtalet om olaga hot alternativt ofredande för samtliga nio elever.

När det gäller elevhemsföreståndaren så skriver tingsrätten att han visserligen gett sitt tillstånd till att eleverna skulle få använda ett strykjärn under "existensbeviset", som nollningen kallas. Däremot har han aldrig fått klart för sig eller gett tillstånd till att det skulle kunna användas på ett sätt som skulle kunna innebära olaga hot eller ofredande och därför ska han frikännas.