Enligt Bergwall har överläkaren medvetet lämnat in felaktiga uppgifter till förvaltningsrätten i Falun, vilket har fått betydelse för domstolens prövning i frågan om utskrivning av honom.

Bergwall kallar i anmälan agerandet för "maktmissbruk" och ifrågasätter om överläkaren är lämplig att inneha en läkarlegitimation. Bergwall (tidigare Thomas Quick) har i praktiken friats från sju morddomar, och får på onsdagen besked om hur myndigheterna ställer sig till den åttonde.

Ärendet har nu skickats vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som sedan den 1 juni i år handlägger anmälningar som denna.