Hur ser du på problemet?
Vi ser mycket allvarligt på detta. Säkerhet är av högsta vikt för oss – du ska känna dig trygg när du använder BankID. Tyvärr finns många bedragare på internet, det kan också riskera säkerheten för våra användare av BankID.
Därför har vi redan vidtagit åtgärder. Nu varnar vi för att det kan vara bedrägeriförsök när bedragare försöker lura någon att logga in samtidigt som användaren. Uppdatering av vår säkerhetsapp ligger för godkännande i appstore.
Vi fortsätter arbetet och kommer med ytterligare förstärkningar inom kort.
Redan idag kan företag och myndigheter bestämma att användaren ska använda samma dator eller telefon för inloggning med BankID som företaget/myndighetens tjänst.


Hur allvarligt är det?
Det är allvarligt. Så fort vi fick höra om dessa risker har vi lagt ned stor möda på att undersöka och därefter stärka säkerheten för användaren.
Du trodde inte att var möjligt att göra så här längre, hur ser du på att problemet kvarstår?
Vi har sedan tidigare skydd för två samtidiga inloggningar. När bedragaren upprepar sin inloggning och användaren slår in sin säkerhetskod blir bedragaren inloggad i användarens ställe.
Det vi har gjort är att vi har lagt in en varning om bedrägeri till användaren.
Vi jobbar också med att ytterligare stärka säkerheten.


Vad kan ni göra åt det?
Det kan vara användaren själv som har flera inloggningar, men det kan vara en bedragare inblandad, vi varnar därför för bedrägeri på skärmen vid två samtidiga inloggningar. Vi arbetar även med ytterligare skydd mot bedrägerier.
Säkerhet är prio ett för oss. Våra användare ska alltid känna sig trygga.


Vad har ni gjort så här långt?
Företag och myndigheter bör använda underskrift så användaren i klartext kan
läsa vad hen skriver under när hen gör betalning eller byter en fond.
Företag och myndigheter kan redan idag bestämma att användaren ska
använda samma dator eller telefon för inloggning med BankID som
företaget/myndighetens tjänst.
Dessa två åtgärder gör att en bedragare exempelvis inte kan byta användarens
fonder.
Vi varnar användaren på skärmen för möjligt bedrägeriförsök vid två samtidiga
inloggningar Vi jobbar också med ytterligare säkerhetsåtgärder.


Vad är ditt råd till BankID-användare?
Bedragare finns tyvärr på internet och därför behöver man som användare vara
vaksam. Var försiktig med att använda ditt BankID i situationer där du själv inte
tagit initiativ till relationen, exempelvis om du blir uppringd och ombedd
att identifiera dig med ditt BankID.
Min rekommendation är att om du blir kontaktad på ovanstående sätt - be att
få återkomma och kontakta dem istället själv via deras officiella kanaler.


Tänk på följande när du använder ditt BankID
- Skydda dina inloggningsuppgifter och koder
- Kontrollera alltid mot vilken tjänst du loggar in - står högst upp i din
BankID app.
- Kontrollera även alltid noggrant i din BankID app VAD du skriver under.

 -Logga aldrig in någon annan person med ditt BankID.

- Banker ringer aldrig upp sina kunder för att fråga om
inloggningsuppgifter eller koder

Johan Eriksson, VD Finansiell ID-Teknik
2016-11-30