SVAR FRÅN BAE SYSTEMS BOFORS

155 mm BONUS är en av Frankrike och Sverige samutvecklad granat avsedd för bekämpning av stridsvagnar och självgående artilleripjäser. Ammunitionen är således inte avsedd för bekämpning av oskyddad trupp. Utvecklingen har genomförts av franska NEXTER och svenska BAE Systems Bofors AB på uppdrag av resp. lands försvarsmakt. Båda företagen äger rätt att marknadsföra och försälja produkten på exportmarknaden, varvid ansvaret för Saudiarabien åligger NEXTER (Frankrike).

All BAE Systems Bofors AB verksamhet på exportmarknaden sker helt i enlighet med svensk exportkontrollagstiftning och efter inhämtande av erforderliga tillstånd från ISP.

SVAR FRÅN SCANIA

Scania har en tydlig policy avseende leverans av motorer till kunder med koppling till försvarsindustrin. Vi säljer endast till företag i länder i enlighet med FN, EU eller svenska exportrestriktioner, embargos och andra relevanta restriktioner för handel. Vi säljer endast till företag som också intygar att de följer alla tidigare nämnda handelsrestriktioner.

Informationen vi nu har fått bekymrar oss. Vi ser allvarligt på detta och kommer att utreda vad som har hänt och vidta relevanta åtgärder.

SVAR FRÅN SAAB

Både IRIS-T och Meteor är jaktrobotar som används mot mål i luften, typ andra stridsflygplan. Försäljningen av IRIS-T utförs av huvudleverantören Diehl Defence och Meteor av huvudleverantören MBDA. Diehl respektive MBDA ansvarar därmed också för exportaffärer av dessa produkter. Saab är underleverantör av delkomponenter i dessa program.