Stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg:

Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg dras med förseningar: