Efter Trumps uttalanden - bästa skämten om vad som hände i Sverige