Granskningsnämnden anser att publiceringen av Martin Timells namn och bild tillsammans med uppgifter om anklagelserna mot honom var ett intrång i hans personliga integritet. Enligt nämnden hade han som programledare i tv inte en sådan ställning i samhället att intrånget skulle vara motiverat. Det fanns enligt nämnden inte något oavvisligt allmänintresse.

- Det är aldrig roligt att bli fälld i Granskningsnämnden. Jag kan dock konstatera att vi gjorde en annan bedömning än vad nämnden har gjort, säger Fredrick Malmberg, chef för TV4Nyheterna.

- Vi tycker att allmänintresset var stort, han är en känd person i sitt jobb som programledare. Han ställde dessutom själv upp för en intervju och kommenterade anklagelserna. Självklart respekterar vi Granskningsnämndens beslut, men vi gjorde en annan bedömning, säger Fredrick Malmberg.

Granskningsnämnden anser i sitt beslut att TV4 som programföretag har ett ansvar att inte röja personens identitet, även om han själv valde att ställa upp i en direktsänd intervju på TV4Play.