Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) kommer budgetpropositionen på torsdag att innehålla reformer för över 20 miljarder kronor för 2015.
- Det kommer att märkas att Sverige har en ny regering, säger hon.

Två miljarder till äldreomsorgen

En nyhet är att två miljarder kronor per år ska satsas på fler anställda i äldreomsorgen. Pengarna beräknas räcka till minst 5 000 undersköterskor. Satsningen är ett resultat av budgetförhandlingarna mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Glatt Vänsterparti
- Är det något som kännetecknar god kvalitet i välfärden är det hur många anställda det finns. Därför är det centralt att öka bemanningen, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Vänsterpartiet glädjer sig också åt mer pengar till förlossningsvården, gratis medicin till barn och höjt underhållsstöd.
Hittills har satsningar för omkring 16 miljarder kronor presenterats. Bland de största finns en skolsatsning, sänkt skatt för pensionärer och höjt tak i a-kassan.


Utifrån vad som är känt har regeringen fått ihop knappt 24 miljarder kronor genom framför allt olika typer av skattehöjningar. De återstående miljarderna väntas bland annat gå till traineejobb för arbetslösa unga och fler utbildningsplatser. Även försvaret väntas få mer pengar i enlighet med vad försvarsberedningen kom fram till i våras. Socialdemokraterna ville då gå längre och till 2018 höja försvarsanslagen med ytterligare 900 miljoner kronor. Magdalena Andersson hänvisar till torsdagens budgetpresentation när det gäller försvarsanslagen.

Hoppas på förståelse

S har även en rad andra vallöften, till exempel två miljarder mer till vården, höjt barnbidrag och offentliga "extratjänster" för långtidsarbetslösa.
- Allt som fanns med i vårt valmanifest finns naturligtvis inte med från första januari 2015, säger Andersson.
I valmanifestet fanns löften för sammanlagt 40 miljarder kronor som ska genomföras under mandatperioden. Därtill kommer det andra regeringspartiets, Miljöpartiet, löften. Andersson räknar med att väljarna har förståelse för att allt inte kan levereras redan första året.
Trots reformerna är det, enligt finansministern, en stram budget. Hon pekar på att allt är finansierat fullt ut. Det ska leda till att underskottet i de offentliga finanserna på två procent av BNP ska minska till en procent.
Peter Wallberg/TT