Många svenskar har sökt vård i Köpenhamn där en av Europas ledande kliniker för behandling av hyperhidros finns. Över tusen personer har nekats kompensation från Försäkringskassan, fastän att de enligt lag har rätt till ersättning på samma belopp som behandlingen hade kostat i deras hemlandsting. Då den aktuella behandlingen enligt försäkringskassan inte ges i det landsting som patienten är bosatt i, ersätter de inte kostnaden.