Har du frågor eller funderingar kan du få kostnadsfri psykologisk hjälp hos organisationen Nationella Hjälplinjen: 020-220060 eller www.hjalplinjen.se