Åklagaren: "Bra bevisning mot äldre brodern"

Tidslinje för Lisa Holm-fallet

Polisen misstänkte de två männen tidigt

Här hittades Lisa Holms kropp