Hasse Aro kommenterar också orkidéstölderna på Öland.