Att passera 45 år innebär för många att synen på nära håll sakta men säkert försämras. Det här kallas för åldersynthet och drabbar i stort sett alla som tidigare i livet haft felfri syn.

Många andra synfel har sedan början 90-talet kunnat behandlas med laser men just ålderssynthet har varit svårt att göra något åt utan större kirurgiska och riskfyllda ingrepp.
Sedan i januari har man i Sverige börjat med en helt ny behandling mot åldersynthet.

Hittills är det bara 10-13 behandlingar gjorda i Sverige. Metoden är utvecklad i Colombia. Det nya är att man inte skär med instrument i ögat. Därför kallas det här inte för "operation" utan "behandling". Metoden kallas Intracor apparaten heter Technolas.

- Detta är ett paradigmskifte inom ögonkirurgin: Den nya behandlingen mot ålderssynthet kan liknas vid genombrottet med titthålskirurgin. Metoden är i jämförelse med andra metoder närmast riskfri, då det vid ingreppet inte behövs några instrument som tränger in i ögat, säger Björn Tengroth , professor emeritus.

- Det här är alltså inte traditionell ögonlaser, utan ett helt nytt sätt att bli av med läsglasögon.

Så här utförs behandlingen:

Lasern som används kallas femtosecond laser och via impulser gör denna ringar i hornhinnans lager,­ stromat - detta utan att skära i ögat. Fem koncentriska ringar, som kan liknas med små gasbubblor, görs med lasern i stromat. Före ingreppet får patienten en droppe med bedövningsmedel i ögat och känner sedan ingen smärta av lasern. Redan samma dag kan patienten gå hem helt besvärsfri.

Lasern får hornhinnan att bulla upp sig och bukta, det skapas då en positiv lins som i storlek är mindre än pupillens, vilket innebär att patienten få ett ökat skärpedjup, vilket man kan likna med ett osynligt glasöga. Detta gör att personen sedan kan se bra på både nära och långt håll.

För att få genomföra operationen måste man vara minst 40 år, man ska inte behöva använda glasögon eller linser för att se på till exempel TV och inte heller ha ha haft några kända ögonsjukdomar. Ingreppet utförs endast på Nya Ögon-kliniken i Stockholm, och när 20 behandlingar är utförda ska metoden utvärderas.