Titti Schultz: "Påven Johanna" av Donna Woolfolk Cross. 

Daniel Sjölin: "Nässlorna blomma" av Harry Martinson. 

Martina Montelius: "Gud har för mycket tid" av Martin Luuk.