Bra länkar:


Vårdguiden förklarar Diabetes typ 1:
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/

Vårdguiden förklarar Diabetes typ 2:
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/

Vårdguidens matråd för dig med diabetes:
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Mat-vid-diabetes/

Hitta din lokalförening för stöd i din närhet:
http://www.diabetes.se/Foreningar1/

Diabetesförbundet, en ideell organisation som stöttar diabetessjuka och anhöriga:
http://www.diabetes.se/

För dig som är ung, mellan 15-30 år, och har diabetes:
http://www.diabetes.se/ungdiabetes

Tidning för dig som har diabetes:
http://www.diabetes.se/sv/Tidningen-Diabetes/

För dig som är intresserad av forskningen om diabetes:
http://diabetesportalen.se/

Hjärt- lungfondens information om diabetes:
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Diabetes/

Testa om du är i riskzonen för typ 2-diabetes:
http://vilkentypardu.se/#/

Kostfonden, en ideell förening som stöder forskning om kost och hälsa:  
http://www.kostfonden.se/

Skriv av dig hur det känns att ha diabetes:
http://www.diabetes.se/sv/Vart-arbete/Aktuella-projekt/Dela-med-dig-av-din-vardag1/Dela-din-vardag-i-ord/

Skänk en gåva till diabetesforskningen:
http://www.diabetes.se/diabetesfonden