Vetenskapsgruppen ska följa och noga undersöka utvecklingen på klimat- och vetenskapsområdet. Tittare och användare ska känna sig trygga i att få relevant och nödvändig information i ämnet. Resultatet kommer att kunna ses i TV4Nyheterna, Nyhetsmorgon, Efter Fem, Malou Efter Tio och TV4Nyheterna på TV4Play. 

Vi som jobbar på redaktionen:

SUSANNA BALTSCHEFFSKY
En veteran inom miljö-, klimat och vetenskapsjournalistik. Mesta tiden i den rollen – 17 år – som reporter på Svenska Dagbladets nyhetsredaktion, men även på Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Jag har rapporterat från den första stora korallblekningen i Indiska Oceanen 1999, ett antal av FN:s klimatförhandlingar och rapporter från IPCC (FN:s expertpanel i klimatfrågor), om tillståndet i Östersjön och världshaven, hålet i ozonskiktet, stora oljeutsläpp och etanolbilarnas uppgång och fall - kort sagt om miljötillståndet i himmel, hav och det mesta däremellan.

Som reporter på TV4 Nyheterna kommer jag att granska politikers och andra aktörers löften om miljö- och klimatåtgärder, rapportera om nya miljöproblem och lösningar, och om hur det går med omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

MADELEINE WESTIN
Jag heter Madeleine Westin och har arbetat 28 år på TV4. Jag är chef för väderredaktionen samt har under mina år på Tv4, förutom meteorolog, även varit verksam som klimatreporter på TV4Nyheterna, programledare för Vetenskap (över 30 program), Svenska Pärlor (TV-samarbete med WWF) i två år, Svenska Hamnar, serie om klimatförändringar runt Östersjön samt Mera Väder – ett svenskt klimat och väderprogram. Jag har skrivit tre böcker om klimat och väder samt varit sommarpratare i P1.

Jag är utbildad försvarsmeteorolog med kaptens grad. Som meteorolog kom jag tidigt in på klimatområdet då jag bland annat forskat i Arktis men även inom den marina delen. 

Ett förändrat klimat kommer leda till att vi ser och upplever ett annat väder.

LENNART HULTMAN-BOYE
Reporter på TV4 sedan år 2000. Jag har utöver min bas som reporter på Nyheterna sysslat med ekonominyheter, varit reporter på Kalla fakta och gjort en hel del undersökande journalistik samt bevakat rättsfall. Klimat- och miljöfrågor är ett område som varit viktigt för mig personligen sedan länge. Jag hoppas kunna skildra och upplysa om planetens tillstånd, vad forskningen redan vet och vad den kontinuerligt lägger för ytterligare pusselbitar. Men också att kunna granska utsläppen, utkräva ansvar från politiker och företag och samtidigt visa vilka framsteg som görs av såväl samhällets olika aktörer som privatpersoner.

JOHAN KUYLENSTIERNA
Johan Kuylenstierna är geolog och naturgeograf. Han påbörjade sin karriär som lärare och doktorand vid Stockholms universitet och hans forskningsområde handlade om klimatvariabilitet i polarområdena. Johan har en lång internationell karriär som bland annat inneburit positioner vid FN i New York, Geneve och Rom. Han har också varit verksam som konsult i hållbarhetsfrågor, arbetat som projektledare vid Stockholm International Water Institute och senast som VD för det internationella forskningsinstitutet Stockholm Environment Institute med 240 anställda i 7 länder. Johan innehar idag en adjungerad professur vid Stockholms universitet, där han också är hedersdoktor. Han sitter som vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och är ledamot i Forskningsberedningen. Han sitter även i en rad styrelser och är en aktiv föreläsare och moderator och även ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

ANNELI MEGNER ARN
De senaste dryga tio åren har jag varit på TV4, alltid med ett särskilt intresse för miljö och vetenskap. Jag har rapporterat om både problem, lösningar och fascinerande fenomen i naturen. Från början är jag civilingenjör från KTH, med inriktning mot miljövård, men har alltså senare sadlat om till journalist. Som reporter har jag - förutom TV4 - arbetat för flera olika tidningar och för Naturmorgon, SR P1. På vår nya redaktion hoppas jag att på att kunna bidra till en bättre förståelse för hur miljöproblemen hänger ihop och en inblick i vad som kan komma att bli framtidens möjligheter.