Då jag av vissa uppfattats som otydlig i mitt resonemang avseende dödlighet och cannabisanvändning, vill jag gärna förtydliga mitt resonemang.

Precis som vid alla former av missbruk av droger inklusive alkohol, cannabis, opiater uppkommer en ökad dödlighet både i det korta som långa perspektivet. Vad gäller den akuta toxiciteten, minuter till timmar, är risken för dödsfall för i övrigt friska individer mycket liten vid rökning av cannabis. Precis som den är vid alkoholbruk. Men det är väl känt att ett cannabisrus kan ge både blodtryckssänkning och höjning samt en höjning av hjärtfrekvensen, vilket kan vara förödande för en patient med känd och i synnerhet okänd hjärtsjukdom. Dessa dödsfall registreras dock som hjärtdöd och inte som dödsfall till följd av missbruk. Det finns mängder av sådana patientfall publicerade i fram för allt amerikansk facklitteratur. 

Vidare har man inom rättsmedicinen funnit indikationer på att THC är en bidragande dödsorsak. Vid rättsmedicinska undersökningar av dödsfall tittar man bland annat på förekomst av narkotika i blodet. I ca 70 fall/år i Sverige enbart hittas THC som enda detekterbar substans. Jag vill dock vara tydlig och säga att enbart röka sig till en dödlig överdos inte låter sig göras annat än vid extrema omständigheter. Den akuta toxiciteten är INTE dödlig, men som utlösande faktor för patienter med kronisk sjukdom finns ett mycket stort mörkertal.

Dessutom är dödsfall av karaktären olyckor och suicid också överrepresenterade vid missbruk av droger inklusive cannabis. Det är välkänt men här diskuteras självklart orsakssambanden mycket.

Att säga att ”ingen dött av cannabis ” stämmer lika lite som att säga att ”ingen dött av alkohol”.

Tyvärr är det så att debatten ofta hamnar om vilken drog ”som är bäst”, när det egentligen handlar om att alla droger är potentiellt farliga. Allt är en dosfråga och till och med vatten är dödligt i för hög dos. 

Mvh Mikael Sandström, Överläkare Intensivvård

Lyssna på avsnittet