Vad är det för skillnad på typ 1 och typ 2 diabetes?
Har man typ 1 producerar man inget eget insulin. Man måste därför tillföra kroppen insulin. Har man Typ 2 har cellerna nedsatt känslighet för insulinets effekt. Typ 1 brukar ha en snabbare debut, medan typ 2 utvecklas under flera år.

Hur vet man om man är drabbad?
De typiska symptomen brukar vara att man alltid är törstig, att man kissar mycket och är ovanligt trött. När blodsockret blir för högt försöker kroppen göra sig av med sockret genom urinen. Det är därför man kissar mycket. Detta leder till vätskebrist, vilket i sin tur leder till extrem törst.

Varför måste man ta insulin?
Cellerna i kroppen behöver energi, det vill säga socker från maten vi stoppar i oss, för att överleva. Insulin är ett livsviktigt hormon som fungerar som en transportör för energi in till cellerna. Insulin pumpas ut av bukspottskörteln hos friska människor. Hos personer med diabetes, som har otillräcklig eller ingen insulinproduktion, måste insulin tillföras utifrån. Typ 2 diabetiker brukar börja med tabletter, som ökar cellernas känslighet för att ta upp insulin. Tablettfasen brukar vara övergående. Oftast måste man övergå till sprutor senare i livet. Typ 1 diabetiker tar sprutor med olika typer av insulin vid olika tillfällen under dagen. Om du inte har diabetes själv, har du säkert sett någon som tagit en spruta i samband med sin måltid. 

Vad händer om jag inte tar insulin? 
Förr i tiden när det inte fanns framställt insulin att tillgå så klarade sig patienten i princip 1,5 år innan död. Man upptäckte det genom att patientens urin smakade socker. Kroppen blir sur, man svälter och luktar aceton. Om man glömmer att ta sitt insulin och blodsockervärdet är högt kan man drabbas av ketoacidos, som är ett livshotande tillstånd. Man kan också få så kallad insulinkänning om blodsockret är för lågt. Då är det viktigt att personen får i sig socker fort, kanske ett glas juice eller mjölk. 

Min mamma har diabetes. Borde jag vara orolig?
Man ska inte leva med oro, för oro är stress. Men du bör ta reda på om du har riskfaktorer för att få typ 2 diabetes. Det är bättre att vara upplyst än att vara rädd. Ta hand om dig själv, se till att äta rätt och motionera. Det handlar inte om några två veckors-dieter här, utan att ta hand om sig själv hela livet. 

Hur vanligt är diabetes?
Vi ser att det ökar, i synnerhet typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes ökar också i Sverige och Finland, och vi vet inte vad det beror på än.  

Om man precis fått reda på att man har diabetes. Vad ska man tänka på?
Det var ett dödsbud förr, men nu går det att behandla. Om man sköter sig rätt, kan man slippa de skrämmande långtidseffekter som var vanliga förr. Det blir såklart en stor omställning, men livet är inte förstört.

Kan man bli frisk från sin diabetes?
Det går inte att bli frisk. Men om du väger 120 kilo och har ett jättedåligt sockervärde och går ner till 70 kilo och får ett bättre sockervärde, är det naturligtvis bra, men riskfaktorn kvarstår. 1,5 miljoner i Sverige har en ärftlig benägenhet att utveckla typ 2 diabetes i synnerhet om man är överviktig, röker, äter fel mat, inte behandlar sitt höga blodtryck osv. Man kan inte bota diabetes men man kan skjuta upp den med flera år om man sköter sin vikt rätt.

Har du något råd till de som är i farozonen för typ 2 diabetes?
Jag förespråkar ingen fanatism, men ät bra, motionera. Begränsa andra livsfaktorer som höga blodfetter och stillasittande. Det handlar som sagt inte om några dieter – utan att göra långvariga livsstilsförändringar.