Angående inslaget om olyckor med elsparkcyklar, här kommenterar VOI:
”Säkerhet är väldigt viktigt för oss och en olycka är en olycka för mycket. Vi utbildar våra användare kontinuerligt och förespråkar användning av hjälm, att använda cykelbanor och att åka på ett ansvarsfullt sätt. Vårt arbetssätt är fokuserat kring samarbete och partnerskap. Vi har till exempel varit proaktiva i att sätta upp en avsiktsförklaring med Stockholms stad och en mikromobiltets-organisation - Nordic Mobility Association, med målsättning att driva på bättre lagstiftning och säkerhetsföreskrifter. För ett par veckor sedan införde Paris böter för el-scootrar som körde på trottoarer. Det är något vi välkomnar.

Statistiken som ni delar kring olyckor står, trots att de ökar, inte i relation till den ökning vi ser i användandet och de antal åkturer som sker på våra el-scootrar. Vi har nu haft över två miljoner resor i 18 städer, det tog oss sex månader att nå upp till en miljon och bara sex veckor att nå två. Jag hoppas att detta sätter statistiken i ett större perspektiv, men som sagt, varje olycka är en för mycket.

Baserat på rapporterad statistik är det signifikant färre antal rapporterade olyckor i Sverige jämfört med städer i USA. Det har gjorts undersökningar, i USA, som visar en korrelation mellan 20 olyckor per 100.000 resor. I Sverige ligger vi långt under.

Vi vill igen understryka att vi aktivt arbetar för att el-scootrar ska vara ett säkert transportalternativ och vi för aktiv dialog med partners bland annat Trafikverket, och Stockholms Stad, vilket gör att vi hela tiden förbättras ytterligare. 

Dessutom har vi nyligen visat upp vår nya flotta och Voiager 2, som är ett mer hållbart och komfortabelt (finns i två och tre hjul) alternativ med 10"-hjul och ännu aättre säkerhet med Advance Rider Assistance System, så vi kommer så småningom erbjuda navigation osv.”