Sara Skyttedal (KD): "Det är obalans – EU lägger sig i saker man inte borde göra"

Malin Björk (V): "Man kan inte anpassa hela EU:s politik till de högerextrema"

Fredrick Federley (C): ”Vi ska få en gemensam djurskyddslag i EU”

Soraya Post (FI) vill se feministisk klimatpolitik: "Kvinnor och barn har det sämst"

Heléne Fritzon (S): "Då kan de riskera att tappa sin rösträtt"

Karin Karlsbro (L): "Kronan är instabil – vore bra för oss att ha euron"

Alice Bah Kuhnke (MP): "Om jag blir invald kommer jag åka tåg när jag åker hem"

Peter Lundgren (SD): "Finns en möjlighet att reformera EU inifrån"

Tomas Tobé (M): "Även en fördubbling av bensinskatten räddar inte klimatet"