Alla människor kan bli smittade av huvudlöss

Barn upp till tio år som går på förskola eller skola är de som är mest utsatta för huvudlöss. Löss förekommer dock även hos äldre barn, främst inom skolan. Flickor drabbas oftare än pojkar, men pojkar kan precis som flickor vara symtomfria bärare. Så undersök era barn noga oavsett kön och ålder – och även er själva.

Kamning är det bästa sättet att hitta löss

För att undgå lusproblem hos barn bör man undersöka barnet helst en gång per vecka. Vänta inte tills barnet börjar klia sig i huvudet. Har barnet löss så börjar det ofta inte klia förrän efter en vecka eller så kan barnet vara symtomfritt. I båda fallen kan det ju smitta andra barn. Eftersom löss går runt i torrt hår men sitter stilla i hår med balsam är det att föredra att kamma med balsam, det gör ju även kamningen lättare.

Om ni hittar löss på ert barn så tala om det

Ju fler som vet om att ert barn har fått löss desto bättre. Då är sannolikheten större att andra som blivit smittade kan upptäcka lössen i ett tidigt stadium innan fler barn smittas. Ge besked till skolan eller förskolan och andra som ert barn varit i kontakt med under de senaste veckorna.

Finner ni löss i familjen ska även andra familjemedlemmar undersökas

Löss smittar genom huvudkontakt från en smittad person och vidare. Det är därför viktigt att familjemedlemmar kontrollerar extra noga om ett barn i familjen har löss. Vidare bör alla med löss behandlas samtidigt.

Behandling ska enbart göras på personer som har löss

Det är ingen mening med att bruka energi och pengar på att behandla personer som inte har löss. Ett onödigt användande av lusmedel riskerar dessutom att öka resistens bland löss.

Behandling med luskam och lusmedel

Kamning kan vara en utmärkt metod för behandling mot löss. Det kräver dock att man är noggrann och avsätter tid varannan dag under en 14-dagarsperiod. Det är viktigt att man använder en luskam och att håret gärna är behandlat med balsam.
När lusmedel används är det viktigt att man läser bruksanvisningen och följer den. Det är även viktigt att man upprepar behandlingen efter sju dagar. Det är nämligen inte säkert att lössens ägg dör vid första behandlingen.

Undersök alltid om behandlingen har haft effekt

Det finns flera orsaker till att en behandling inte verkar effektivt. Det kan vara behandlingstid, utspädningseffekter eller att lössen är resistenta mot behandlingen. Det är därför viktigt att man kontrollerar att behandlingen har haft effekt. Detta görs med kamning dagen efter behandling.

Följ alltid upp en behandling med kamning

Under perioden efter en behandling föreligger alltid en risk att lössen kan återkomma från umgängeskretsen. Kamma därför hela familjen ett par gånger under de nästkommande veckorna.

Löss kan inte överleva utanför håret

Löss är väl anpassade för ett liv i hår. De lever på vårt blod, har utvecklade gripklor för att kunna ta tag och ta sig fram på våra hårstrån. Lössen lämnar inte detta område frivilligt! De går alltså inte över till mössor, sängkläder eller kuddar. En lus som lämnar håret är troligen skadad och lever högst ett till två dygn.

Gör det till en vana att luskamma era barn en gång i veckan

Om alla kammade sina barn en gång per vecka så skulle stora delar av våra lusproblem försvinna. En bra början är att kamma sina barn en gång per vecka under månaderna januari-februari och augusti–september. Då är det skol- och dagisstart och högsäsong för löss. Kamma även när ni vet om att det finns löss på dagis eller i skolan.