HALSBRÄNNA/SUR I MAGEN

Produkter/behandling vid besvär:

1, Gaviscon, Reduflux (lägger sig som ett lock över maginnehållet)/Novalucol (neutraliserar magsyran) snabb effekt Obs kan binda till och påverka effekten av andra läkemedel, läs i bipacksedeln. Har du många andra läkemedel viktigt att se över att de inte krockar med varandra, de kan t.ex minska effekten av vissa antibiotika.

2, Ranitidin (ex.Stomacid) effekt i ca 12 h. Går även att kombinera för att få snabb effekt och längre men tänk på att det ska gå två timmar mellan intag av Novalucol och Ranitidin annars försämras upptaget av Ranitidin. Om inte det hjälper testa Omeprazol, men max tre veckor, annars vårdkontakt.

3, Omperazol (Losec) effekt i ca 24 h, kan ta tid innan effekt sätter in.

Gravid: I första hand, Gaviscon/Novalucol, annars Omeprazol.

Äldre: Ta hänsyn till övriga mediciner och att äldre kan vara känsligare, inte tål samma doser.

Barn: Sök sjukvård

FÖRSTOPPNING

Behandling/produkter att ha hemma mot förstoppning:

1, Vid akuta besvär: Microlavemang, Microlax, Klyx Om avföringen sitter som en propp längre ned. Löser upp och stimulerar tarmtömningen. Effekt efter ca 15 min, kan användas av gravida, ammande, barn och äldre. + Dulcolax el Laxoberal Stimulerar tarmen att röra sig. Dessa preparat ska endast användas tillfälligt, långvarigt bruk kan minska tarmmotoriken. Eftersom hela tarmen töms kan det dröja flera dagar innan nästa avföring, en del tror att de blivit förstoppade igen.

2, Förebyggande och vid långvariga besvär, fiberpreparat ex. Inolaxol, Fibrer som ger tarminnehållet större volym, kan reglera både vid hård och lös mage. Viktigt att ta rikligt med vätska Obs! Ska absolut inte tas om man har sväljsvårigheter, eller om man äter starka smärtstillande läkemedel som t.ex morfin, kodein vilka gör tarmens rörelser långsamma och det kan då bli stopp i tarmen.

Preparat som drar åt sig vätska i tarmen, Laktulos, Movicol

Äldre: säkerställ tillräckligt vätskeintag

3, Övriga, Frukt o fiber

Behandling barn:

Barn under 7 år – sjukvård, vi hänvisar ofta även äldre barn till vården, då man ofta kan behöva hjälp under längre tid, och så inte besvären återkommer.

Movicol Junior till barn är receptbelagt, pga inte egenvård, ges i dialog med läkare/BVC

Dulcosoft från 8 år drar åt sig vätska i tarmen, full effekt efter ett par dagar

GASER

Dimetikon, Minifom även för vuxna, minskar inte gasbildning men tar sönder gasbubblorna som bildas, bäst effekt efter några dagar.

DIARRÉ

Imodium, Loperamid (från 12 år), stoppande. Dimor Comp, stoppande + mot magknip/gaser

Lugnar tarmens rörelser så den hinner ta upp vätska och födoämnen, avföringen blir fastare. Påverkar inte själva grundorsaken, stoppar bara diarrén. Ingen effekt mot kräkningar.

Vätskeersättning, drick mycket vatten – återställa vätskebalansen. Viktig för äldre som lättare drabbas av uttorkning.

Probiotika ex. Probimage kan hjälpa till att återställa tarmfloran

Precosa – ett receptfritt läkemedel, används för att förebygga antibiotikaorsakad diarré. Var tredje person som behandlas med antibiotika drabbas av diarré. Preparatet bryts inte ned av antibiotikan och kan därför tas samtidigt.

Behandling barn

Sjukvård om yngre än 2 mån, eller barnet är allmänpåverkad och slö, eller om inte förbättring efter 4 dygn. Ha koll på att barnet kissar, om inte kan det vara vätskebrist, barn blir lättare uttorkade.

Dimexanol Medicinskteknisk-produkt, för små barn. Brustablett jordgubbsmak. Kapslar in ämnen som orsakar diarré, samt vätskeersättning (från 0-5 år)

Vätskeersättning Semper neutral + bakteriekultur + zink (från 2 mån ålder)

Viktigt med mycket vätska. Ge lite men ofta. Tips isglass om de inte vill dricka.