Nu har de startat en insamling för forskning på området. Insamlingen pågår fram till den 11 april då deras mamma fyller 60 år. Vill du bidra kan du göra det här: Alzheimerfonden

Alzheimerfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till demensforskning. De driver också nätverk och lägerverksamhet för att stötta unga anhöriga.

Här finns mer information om sjukdomen och vad du kan göra som anhörig:

Svenskt Demenscentrum

Stiftelse som fungerar som sambandscentral och kunskapsbank inom demensområdet och finansieras av regeringen. Verkar för ett demensvänligt samhälle.

Demensförbundet

Anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga med 130 demensföreningar runtom i Sverige. Central telefonrådgivning.

Swedish Brain Power

Forskningsnyheter. Nätverk med ledande svenska demensforskare.

Här finns nätverk för unga anhöriga

Don't forget me
Ung anhörig i demensens skugga (30+)
Ung anhörig i demensens skugga (18-30 år)

Unganhörig.se
Anhörig till någon med demens