Kjell Aleklett är professor i fysik vid Uppsala universitet och Peter Stilbs professor i fysikalisk kemi vid KTH. Båda är kritiska till IPCC, FN:s klimatpanel, som de menar grovt överdriver utsläppen som från kol och olja.
- Det kommer att sluta av sig självt, för det finns inte så mycket fossila bränslen kvar, säger Kjell Aleklett i Nyhetsmorgon.

- Det man pratar om i Köpenhamn är ett påhittat problem, säger Peter Stilbs. Allting bygger på klimatmodeller som saknar egentlig grund.