Att barn lämnas på förskola från ett års ålder kan vara en förklaring till de höga ohälsotal vi ser bland barn och ungdomar i Sverige. Detta menar Christian Sörlie Ekström i sin nya bok Hur mår egentligen våra barn?, där han också menar att Sverige fostrar Europas olyckligaste barn.

 - Vi vet ju att ohälsotalen går spikrakt uppåt. Jag ville förstå detta, så jag skrev en bok om det. De huvudsakliga slutsatserna jag kunnat dra är att den svenska förskolan - det enda sättet vi har att ta hand om barn i dag i Sverige - bidrar troligtvis till psykisk ohälsa. Vi måste vara mer med våra barn, och speciellt våra små barn, då det är då anknytningsprocessen är som viktigast, säger Christian Sörlie Ekström.

Barnläkaren Cecilia Charpkowska, svarar:

 - Tre svenska studier har gjorts för att undersöka om dagisbarn är mer olyckliga som unga vuxna än barn som varit med sina föräldrar. Man följde barnen upp till 21 års ålder. Resultatet visade att det var mindre risk för barnen som gått i förskola att få ångest och depressioner.

Cecilia Charpkowska menar också att ett litet barn kan knyta an till vilken vuxen som helst - förutsatt att det är den vuxna som tar hand om barnet.

Christian Sörlie Ekström håller inte med utan hänvisar till studier som menar att föräldrarna - och främst mamman - är extra viktig under barnets första år.

Vill du se resten av den heta debatten, samt höra vad Christian Sörlie Ekströms lösning på problemet är? Se hela klippet ovanför!

FLER KLIPP:

Kan för tidig inskolning på dagis skada ditt barn?

Barn tar skada

Stor press på föräldrar att hämta tidigt på dagis