Polisen

Misstänker du att du eller någon du känner utsatts för ett brott kan du kontakta polisen.

Telefon 114 14 (Öppet dygnet runt)

Hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd till människor i kris. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är anonyma. De som svarar har stor erfarenhet av att stödja människor i kris och alla har professionell utbildning som exempelvis psykolog, socionom eller sjuksköterska. Du kan även kontakta Hjälplinjen om du är orolig för någon närstående.

Telefon 0771-22 00 60 (Öppet 13-22)

Kvinnofridslinjen

Stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa.
Den som svarar har tystnadsplikt. Du som ringer kan vara anonym, och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon 020-50 50 50 (Öppet 10-15)

Jourhavande medmänniska

Ibland behöver du dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar. För dig som söker medmänskligt stöd på natten.

Telefon 08-702 16 80 (Öppet 21-06)

 

BRIS för vuxna (Öppet 10-22)

BRIS har också stödverksamheter för vuxna. Om du är orolig för ett barn i din närhet kan du kontakta BRIS vuxentelefon på

Telefon 0771-50 50 50 (Öppet 10-15)


https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Jourtelefoner-och-radgivning/