Åsa Romson: "Hela världen måste minska utsläppen":