Nu tränas de första hundarna i Sverige i att upptäcka cancer. Målet är att hundarna ska kunna upptäcka cancern i ett så pass tidigt stadium att det ska finnas chans att bota patienten.

Målet med hundutbildningen är att hunden, genom att lukta på ett prov patientens utandningsluft, ska kunna markera om det är så att patienten har lungcancer.

Hirsh Koyi, överläkare på lungenheten, Gävle sjukhus, förklarar:
– Cancer är en biologisk process som pågår i cellen - en metabolism, vilken utsöndrar celler och dofter. Och de här dofterna kommer ut ur kroppen. När det gäller lungcancer kommer de ut via näsa och mun. Doften är specifik, men hur den verkligen luktar kan man inte veta. I tidigare studier har man dock konstaterat att cancercellerna utsöndrar vissa partiklar, som man har lyckats se.

Trolla är en ettårig flatcoated retriever och en av de första hundarna i Sverige som utbildas i detta syfte. Barbro Andersson från Hundcampus berättar om hur hennes utbildning ser ut.

– Vi tränar på att hitta rätt ämne och belönar det. Hon får lukta på utandningsluft i form av vätska och ska då avgöra när det är från en cancerpatient eller från en som är fri från lungcancer.

– Det går inte att förstå hur kvalificerade hundars luktsinne är.

Hittills går utbildningen väldigt bra, berättar Hirsh. Innan hundarna tas i bruk ska de dock kunna avslöja 90 procent av alla cancerprover de får lukta på.

Se mer i klippet ovan.