I måndags kväll hittades en 19-årig kvinna knivmördad i en lägenhet i Landskrona. Av allt att döma rör det sig om ett hedersmord och kvinnans 16-årige bror är anhållen för mordet.

Enligt flera uppgifter hade kvinnan känt sig hotad och försökt få skyddat boende utanför Landskrona, utan att lyckas. Hur kan det här få hända år 2012 i Sverige, frågar Anders Kraft Landskronas ordförande för kommunstyrelsen, Torkild Strandberg?

- Det får ju inte hända! Det här är en förfärlig händelse och det är viktigt att det utreds väldigt fort. Jag kan inte kommentera uppgifter om hon sökt och inte fått skyddat boende. Vad jag kan konstatera är att människor som är utsatta för hot ska ha samhällets fulla stöd i att skydda sig mot dem. Vi måste utvärdera vad vi har gjort rätt och vad vi gjort fel och hur vi kan förändra vårt arbete i framtiden, säger Torkild Strandberg.

Kommunerna måste agera


Advokat Elisabeth Massi Fritz tycker det finns mycket som kommunerna kan göra för att hindra att hedersbrott begås:
- Man ska ha klara riktlinjer inom socialtjänsten för hur man ska hantera den här problematiken. Man ska ha gjort en hotbildsbedömning så att man kommer fram till hur man kan hjälpa den hotade. Är det dessutom ett hedersrelaterat brott så finns det ett kollektiv av människor där ute som man måste skydda den hotade ifrån, säger Elisabeth Massi Fritz.

När ska vi se allvaret?


Sara Mohammad är ordförande i riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hon är mycket upprörd för att det fortfarande får lov att ske hedersmord i Sverige i dag:
- Hur många flickor eller pojkar till ska behöva bli mördade innan vi ser allvaret i de här signalerna som kommer till skolan och socialtjänsten?

Hon menar att vi i Sverige måste sluta blunda för att de här brotten sker. De är verkliga och kan ske precis när och var som helst.

- Vi har ett samhälle där man har för mycket respekt och hänsyn för olika kulturer och olika religiösa värderingar på grund av religionsfriheten till exempel. Vi tänker hela tiden: Nej, tror du att det kommer ske? Vi måste få bort de här glasögonen! Det kommer att ske hedersmord. Det sker här och nu, säger Sara Mohammad.

Hedersbrott måste in i brottsbalken


Ett sätt att börja komma åt den här problematiken menar advokat Elisabeth Massi Fritz är att få in den här typen av brott i den svenska lagstiftningen.

- Det blir nästan tröttsamt att sitta här igen och berätta om att nu måste politiker ta sitt ansvar och agera. Vi måste se till att kriminalisera tvångsäktenskap och barnäktenskap. Det ska införas i lagen så att det kriminaliseras. Vi måste få in i vår svenska brottsbalk att det existerar hedersbrott och att man kan dömas för hedersbrott, säger Elisabeth Massi Fritz.