- Jag tror det är vanligare att man söker hjälp nu än tidigare. Det finns olika anledningar till varför man inte har sex. Det kan vara allt ifrån att det inte finns några sexuella känslor till andra problem.


- Har man inga känslor kan även de sexuella känslorna försvinna.

I terapi brukar Charlotte Makboul ställa frågor kring varför det har blivit så för att sedan kunna gå vidare och göra något åt det.

- Det kan vara så att man har en närhetsrädsla, säger hon.

- Lustproblem kan drabba alla.