När SAS i veckan gick ut och ensidigt krävde stora lönesänkningar, sämre pensioner och längre arbetsveckor om inte företaget skulle gå i konkurs gjorde de något unikt.

- I forskningen finns det egentligen inget exempel på ett så stort och börsnoterat företag som tvingat fram ensidiga villkorsförsämringar i avtal på det här viset, säger Nils Åkesson.

Den hittills hyllade svenska modellen där arbetsgivare och fackförbund sätter sig ner i dialog och förhandlar, stöttar och tar gemensamt ansvar kastade SAS-ledningen ut genom fönstret.

- Det här är ju som om fackförbunden i Sverige först skulle varsla om strejk, sedan infinna sig till förhandlingar efter några dagar och därefter driva igenom sina krav. Det är väsensskilt mot hur det fungerar på svensk arbetsmarknad, säger Cecilia Fahlberg.

Risken är nu att enskilda företag kommer att haka på SAS-ledningens metod. Se vad Cecilia Fahlberg, Sören Skog och Nils Åkesson tror att följden av SAS agerande kommer bli. Har företaget öppnat dörren för en ny metod? Och har SAS rykte skadats av det här?

Se allt om SAS här