Enligt Friends undersökning, som Nyheterna tagit del, så har var tredje mellan- och lågstadieelev känt sig mobbade under det senaste året. Skolorna jobbar med olika metoder för att motverka mobbning och en av dem är så kallad medling.

- Personalens skolmedling är ett lathundsbaserat verktyg för hur man hanterar små och stora konflikter på en skola. Det innebär att man på skolan skapar ett gemensamt förhållningssätt där elever möts lika. Medling innebär att alla i en konflikt ska bli sedda och få chansen att mötas och att även unga ska ha rätt att få äga sina konflikter med stöd av vuxna som är utbildade medlare i skolan, säger medlarutbildaren Tamara Maskovich.

Fungerar i många olika situationer


Enligt skolkurator Hanna Abrahamsson kan medling användas i många olika situationer. Det kan handla om allt från att ett barn tagit någon annans mössa till att några inte kan enas om vem som ska vara i vilket lag på fotbollsplanen.

- Då pratar man med de det handlar om och man tar inte över situationen utan man låter dem prata med varandra men man finns där och leder samtalet vidare. Det är det som är allra viktigast, och som jag tycker är nästan ännu mer allvarligt i vad Friends kommer fram till, att det finns många som inte vågar vända sig till vuxna. Och där känner jag att medling är en jättebra metod eftersom man möter barnen så respektfullt. Det är inte lika mycket uppdelat i förövare och offer. Det är inte en repressiv rättvisa utan det är en reparativ rättvisa, säger Hanna Abrahamsson.

Stark kritik mot antimobbningsprogram

Skolverket har gjort en genomgång av flera program som ska hantera mobbning där samtliga fick ganska allvarlig kritik. Kritiken gällde även att det inte finns någon vetenskaplig utvärdering över om de fungerar eller inte.Varför är då medling bättre än andra metoder?


- Det vi ser är att pedagoger har inte i sin utbildning en kompetens att hantera vardagen som naturligt består av konflikter och därför behöver man bygga på den kompetensen, säger Tamara Maskovic.


- Det viktigaste tror jag är att man har ett strukturerat verktyg på skolan. Alla gör lika och det blir en trygghet i det, sen kan verktygslådan se olika ut på olika skolor, säger rektor Bert Johansson.

I klippet berättar också rektor Bert Johansson hur medling har fungerat på hans skola och varför han tror att metoden är bra i ett långt tidsperspektiv.