”Mitt barn är utsatt för mobbning, vad kan jag göra?”

  • Prata med barnet om det som händer.
  • Prata med ansvarig klasslärare eller mentor.
  • Kontakta rektorn på skolan.
  • Om du inte får hjälp av skolan, gå vidare till kommun eller annan huvudman.
  • Om du inte tycker att skolan gör tillräckligt - kontakta BEO eller DO.

”Mitt barn utsätter andra, vad kan jag göra?”

  • Prata med barnet om det som händer.
  • Skapa en handlingsplan tillsammans med ditt barn för att skapa förändring.
  • Skapa en positiv kontakt med skolan.
  • Fråga dig själv vad du kan göra för att stärka ditt barn.
  • Uppmuntra barnet när mobbningen har upphört.

Källa: Friendsrapporten 2015