Under fredagen kom domen mot Anders Behring Breivik. Han bedöms varit tillräknelig vid tiden för dåden den 22 juli 2011 och tilldelades Norges hårdaste dom - 21 år i fängelse, vilket även kan förlängas.

Journalisten och författaren Kjetil Stormark, som har skrivit en bok om Breivik och dåden, har sagt att domen var en modig sådan.
- Det finns två sätt att se på detta. Det ena är att det här är den dom som alla norrmän önskat sig och som var en stor lättnad, men samtidigt är det en dom som utmanar viktiga delar av det norska rätssystemet och som pekar på väldigt stora svagheter - att det var mycket som sviktade i kvalitetssäkringen av besluten fram till den rättskraftiga domen.

När det gäller den norska rättspsykiatrin tror Kjetil att stora omfattande reformer är nödvändiga.
- Det är en tillitskris som kanske innebär att alla medlemmar i den rättsmedicinska kommissionen måste bytas ut, säger han.

Men det finns en hel del obesvarade frågor, band annat kring norges terrorberedskap och Breiviks kontaktnät.
- De allra viktigaste frågorna som många vill ha svar på har med internationella kontakter och reseverksamhet att göra och där bör polisen fortsätta att efterforska, även om det av allt att döma inte blir något överklagande. Är det så att han blivit psykiskt påverkad att begå de här handlingarna 22 juli är det något polisen måste ta reda på.

På frågan om de som önskar slippa se Breivik ett tag framöver kan andas ut svarar Kjetil så här:
- Nej, jag tror att de som önskat att det skulle sättas punkt här kommer att bli besvikna, för det är många delar i det här som inte ännu är avklarade. Listan över vad som nu ska avhandlas kring detta är lång - dels ska de drabbade ersättas, rättspsykiatrin bör reformeras, strafframarna i Norge blir säkert ämne för debatt - då det har påkallats behov om livstidsstraff och så kommer det att handla om norsk terrorberedskap.

Fler rapporter dagen efter domen:
TV4:s Åsa Stibner, som följt den tio veckor långa rättegången mot Breivik, beskriver reaktionerna i Norge efter domen och sammanfattar rättegångens slutfas. Se klippet här

Fotnot: Kjetil Stormark har skrivit boken Da terroren rammet Norge