Under 2010 fick Skolinspektionen in 2 260 anmälningar om kränkningar och mobbning, jämfört med 2009 är detta en ökning med 47 procent.

I organisationen Friends skolstartsundersökning som presenterades i veckan uppger var tredje elev i åldern 14 till 17 år oro inför skolstarten, en oro som bland annat bottnar i en rädsla att bli utsatt för mobbning.

Nyhetsmorgon söndag kommer under hösten försöka sätta fokus på problemet med mobbning, titta på det ur olika perspektiv och också försöka lyfta fram de goda exemplen. För att kunna göra det så bra som möjligt behöver vi er hjälp.

Vad vill du att vi ska prata om i studion, och med vem? Känner du en person som har blivit mobbad, eller är du kanske den personen själv? Och har du en lösning på problemet som du vill att alla ska få ta del av?

Diskutera mobbning på Twitter eller mejla oss.
#mobbning
nyhetsmorgonsondag@tv4.se.