Koncipiera – befrukta/befruktas, forma, skapa, uppfatta

Lapsus – felsägning, felskrivning, misstag (latin: snedsteg) 

Divergens – skiljaktighet, meningsskiljaktighet

Odiös – motbjudande, vidrig

Reminicens – erinring, svag minnesbild

Legio – otaliga, många (men används ibland ”felaktigt” som ordet legitimt)

Disparat – helt olik, olikartad 

Levitera – sväva

Urgera – hävda, framhålla

Postulat – självklart antagande, axiom

Diskurs – riktning på samtal eller diskussion

Demiurg – upphovsman, världsskapare

In spe – blivande, tillkommande

Tryffera –krydda, urspr. fylla med tryffel

Staffage – utfyllnadsfigur, bifigur, kuliss