Den ansedda amerikanska historieforskaren Susann Berger har kommit fram till att den svenske diplomaten Raoul Wallenberg var vid liv efter det officiella dödsdatumet 17 juli 1947. Nya dokument visar att det hölls förhör med ”fånge nr 7”, som pekas ut som Wallenberg, sex dagar efter det påstådda dödsdatumet.