Pappapanelen har olika strategi för att få barnen att städa