Alkoholist är den som trots upprepade negativa konsekvenser av sitt drickande fortsätter att konsumera alkohol. Det säger beroendeläkaren Christer Fjällström i Camilla Kuylenstiernas självbiografiska bok ansvarsFULL.

Ett riskmissbruk av alkohol är om man som kvinna dricker två flaskor vin per vecka och om man som man dricker tre flaskor vin per vecka. För att se om man ligger i riskzonen kan man utföra testet CAGE som står för Cut down, Annoyance, Guilt och Eye-opener.


CAGE-testet


Har du ett eller två ja-svar rekommenderas du söka hjälp. Har du fyra ja-svar behöver du omgående hjälp.

• Cut down: har du försökt begränsa alkoholintaget med en vit vecka eller månad?
• Annoyance: har du blivit irriterad av att någon retat eller kritiserat dig för din relation till alkohol?
• Guilt: har du haft dåligt samvete eller känt skuld för något du gjort i berusat tillstånd?
• Eye-opener: har du tagit en återställare följande dag för att må bättre?

Vill du veta mer om alkohol, droger och behandling? Här finns mer information att få:

www.aa.se – Anonyma alkoholister
www.acoa-sverige.org – AcoA för vuxna barna till alkoholister

www.al.anon.se – för anhöriga och vänner till alkoholister
www.hazelden.org – Hazelden ( Minnesotamodellen)
www.namndemansgarden.se – Nämndemansgården består av flera olika enhetr spridda över Sverige med behandling av alkohol- och drogproblematik.