Sverige svämmar över och flera villaägare har fått vattenfyllda källare. En tröst är att en villaförsäkring alltid täcker översvämningsskador, så länge vattnet inte tränger in genom väggar. Däremot täcker de aldrig skador som sker på tomten.

- Det är inte en risk försäkringsbolagen är redo att ta för den premien, säger Mats Sjögren från konsumenternas försäkringsbyrå.

Och om extremvädret fortsätter finns det enligt Staffan Moberg, jurist Svensk försäkring, en risk att det kommer att införas undantag för utsatta villaägare.

- Det finns en risk att man kommer att göra ett undantag för översvämningar för just det huset, säger Staffan Moberg

Se hela intervjun i klippet ovan.