Vitlök, Allium sativum, odlas lämpligen på djupbearbetade, humus- och näringsrika sandjordar eller medeltunga, sandblandade lerjordar. Får vitlöken stå i för våt jord, kommer den att ruttna under vintern.

Lämplig planteringstid är från mitten av september i norra Sverige, mitten av oktober i mellansverige och till och med november ut i södra Sverige. Om löken planteras för tidigt hinner den växa för mycket redan under hösten vilket kan medföra att den lättare skadas under vintern.

Utsädesåtgången är cirka två lökar per kvadratmeter. Detta motsvarar cirka två kilo per tio kvadratmeter. Med 10-15 cm plantavstånd går det cirka 1 lök per löpmeter. Dela löken i klyftor. Klyftorna planteras med rotändan ner, med 35-40 cm radavstånd och 10-15 cm avstånd i raden. Plantera så djupt att 4-5 cm jord täcker klyftorna.

Använd inte färsk stallgödsel eller färsk kompost när du gödslar. Om du använder naturgödsel/kompost ska den vara väl brunnen/förmultnad. Tänk på att gödsla tidigt, redan när snön smälter, och sedan ett par gånger till före midsommar.

Den första vitlöken kan skördas som färsk i början på sommaren, med en 2-4 cm stor lök och helt grön blast. I mitten av juli, början av augusti är det dags att skörda. Du får pröva dig fram för bästa tidpunkt. När blasten delvis har gulnat är löken klar. Låt den inte stå kvar i jorden för länge, då spricker det yttre, skyddande skalet med en risk för att du kan få mögelangrepp.

Låt löken torka ordentligt på ett luftigt och varmt ställe i cirka två veckor. Bästa temperaturen för långtidslagring är torrt och rumstemperatur.