- I slutet av 80-talet och början av 90-talet var det över 100 sökande till varje jobb. Nu är det bara enstaka sökande. Det är mycket allvarligt, säger Börje Ehrstrand, tidigare rektor vid Rinkebyskolan.

Börje Ehrstrand tror att de förändringar som gjorts i det svenska skolsystemet på senare år medfört att undervisningen blivit mer byråkratiserad, när fokus istället bör ligga på barnens utveckling.

Att läraryrket numera inte är särskilt populärt märks redan på lärarutbildningarna, där det är så få som 1,2 sökande per utbildningsplats och vissa utbildningar får lägga ner på grund av bristande intresse. Lärarstudenten Tomas Selin tror att löneläget för lärare är en bidragande orsak till att få väljer yrket.

- Folk frågar mig "Men varför vill du bli lärare?" och jag tror att det de ser då är den låga lönen. Det är väldigt få som ser de positiva sidorna, säger han.

- Lärarförbundet gjorde en undersökning där de frågade studenter på andra utbildningar om de kunde tänka sig att bli lärare om lönen var högre och en av fyra svarade ja.

Börje Ehrstrand lyfter fram det finska skolsystemet, där man utgått från den svenska 60-talsskolan och sedan arbetat för att höja kvalitén. Det har, enligt Ehrstrand, lett fram till världens bästa skola.

- Det måste komma från politiskt håll, man måste samarbeta över partigränserna. Det måste vara samling mellan de största partierna och man måste skapa en färdriktning in i framtiden, säger han.

Se hela inslaget i klippet ovan.